Učenome pristaje skromnost – Mile Dupor – Astro tekstovi

"UČENOME PRISTAJE SKROMNOST"

Vi, koji želite astrologiju za zabavu, naučite napamet 12 tipova znakova i tipove planeta. Odložite knjigu i zabavljajte drugove „gatanjem“ u deset žigica. Vi, koji želite ozbiljnije proučavati koristeći ljudima, budite oprezni i uvek računajte da ste na klizavom putu. Ni podaci nisu uvek sigurni a kamoli vaša tumačenja. Život je suviše bogat i uvek je moguća neka iznimka. A najopasnije je ako ljudi počnu u vas verovati. Vi, koji se odlučite za vrhovna saznanja o čoveku i prirodi, radite nečujno, sem za jedinoga sebe. Samo u jednom institutu ozbiljnih učenjaka, koji će više znati o astrologiji, moći će se otvoreno govoriti. Tada ćemo naša potonja znanja vezati na ono prvotvorna – i poći dalje. Svaki gen ima neku tendenciju razvoja, svi skupa nasleđe soja. Svaki aspekt-znak usmerava mutaciju razvoja, svi skupa smernicu karatera – sudbine. Društveno-geografska sredina utiče na korekcije ovo oboje, i daje okvir dokle će se karakter i sudbina moći pomerati. Čovek je potonji izraz sveukupnog razvoja Svemira i kao sin božanstva Vremena nosi u sebi spoznaju vremena: može ispitivati, planirati, usmeravati… Ne šalite se. „Čovek čoveku tajna je najviša“ (Njegoš).“ Mile Dupor